آخرین خبرها

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

ارائه دروس ورودی های ۱-۹۵ جهت انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۶-۹۵

دانلود ارائه درس ورودی ها۱-۹۵   لطفا در هنگام انتخاب واحد به گروه مشخص شده در قسمت مشخصات ور روز کلاسها توجه فرمایید تا در گروه مربوط به رشته و گروه خود انتخاب واحد گردید. ادامه مطلب »