آخرین خبرها

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

کسب مقام دانشجوی نمونه کشوری خانم لاله طاهری دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر

کسب مقام دانشجوی نمونه کشوری  خانم لاله طاهری دانشجوی مقطع کارشناسی و همچنین مقام برتر انجمن علمی کشاورزی در بخش نشریه و ترویجی جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه علمی کاربردی طی مراسمی از ۱۴ دانشجوی نمونه، ۴۴ برگزیده جشنواره درون دانشگاهی حرکت و ۱۳ فعال جشنواره رویش با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، معاونان و مدیران ... ادامه مطلب »