آخرین خبرها

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۷

برنامه کلاسی و لیست انتخاب واحد دروس کلیه رشته ها – مهرماه ۹۶-۹۷

لیست دروس جهت انتخاب واحد کلیه رشته ها   دانشجویانی که دروس معادلسازی دارند یا ترم چهارم می باشند جهت انتخاب واحد به مرکز مراجعه نمایند .   برنامه کلاسی ادامه مطلب »