آخرین خبرها

امتحانات پایان ترم

باسلام
دانشجوی گرامی جهت دریافت برنامه امتحانات به سایت زیر مراجعه فرمایید
http://ksh-uast-ac.ir
همچنین جهت حضور در جلسه آزمون حتما کارت ورود به جلسه خود را ازسایتhttps://edu.uast.ac.irدریافت و جهت تایید آن به امور مالی دانشگاه تا تاریخ ۱۰/۳/۹۴ مراجعه فرمایید.درغیر اینصورت از حضور شما در جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.