آخرین خبرها

کسب افتخار

در جشنواره برگزار شده با عنوان کارآفرینان برتر استان بوشهر درسال جاری، که در هفته گذشته برگزار گردید ، سرکار خانم احمدپیری مقام کارآفرین برتر استان را کسب نمودند و مرکز آموزش نیز به عنوان برترین مرکز کارآفرین، برتر دانشگاهی منتخب گردید .

 

IMG IMG_0001 IMG-20151128-WA0005 IMG-20151128-WA0006 IMG-20151128-WA0008 IMG-20151128-WA0009 IMG-20151128-WA0010 IMG-20151128-WA0011 IMG-20151128-WA0012