آخرین خبرها

ارائه دروس جهت انتخاب واحد ورودی های۱-۹۴ مقاطع کاردانی و کارشناسی

دانلود ارائه دروس ورودی های۱-۹۴

 

لطفا در هنگام انتخاب واحد به گروه مشخص شده در قسمت مشخصات ور روز کلاسها توجه فرمایید تا در گروه مربوط به رشته و گروه خود انتخاب واحد گردید.