آخرین خبرها

ارائه دروس جهت انتخاب واحد ورودی های۲-۹۴ مقاطع کاردانی و کارشناسی

دانلود ارائه درس ورودی های ۲-۹۴

لطفا در هنگام انتخاب واحد به گروه مشخص شده در قسمت مشخصات ور روز کلاسها توجه فرمایید تا در گروه مربوط به رشته و گروه خود انتخاب واحد گردید.