آخرین خبرها

اصلاحیه برنامه امتحانی پایان ترم دوم ۹۶-۹۷ – کلیه ی رشته ها

قابل توجه دانشجویانی که دروس افتاده یا معادلسازی دارند . لطفا جهت درایفت تاریخ امتحانی دروس خود کلیه برنامه امتحانی همان رشته مربوط به خود را دریافت نمایند .

 

برنامه امتحانی پایان ترم دوم ۹۶-۹۷