آخرین خبرها

۱۸ مهرماه سالروز تأسیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی گرامی باد .

دانشگاه علمی کاربردی
دانشگاه کارآفرین
دانشگاه مهارت محور
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

۱۸مهرماه سالروز تأسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گرامی باد.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

مرکز آموزش علمی کاربردی کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان