آخرین خبرها

پیام تبریک طیبه احمدپیری رئیس هیئت مؤسس و عیسی حکیمی نیا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان به مناسبت ۱۶ آذرماه روز دانشجو

۱۶ آذرماه – پیام تبریک