آخرین خبرها

روز دانشجو گرامی باد

روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسی، بر دانشجویان فهیم گرامی باد

 

 

http://www.buqaen.ac.ir/images/article/url.jpg