آخرین خبرها

برنامه کلاسی و لیست انتخاب واحد دروس کلیه رشته ها – مهرماه ۹۶-۹۷

لیست دروس جهت انتخاب واحد کلیه رشته ها   دانشجویانی که دروس معادلسازی دارند یا ترم چهارم می باشند جهت انتخاب واحد به مرکز مراجعه نمایند .   برنامه کلاسی ادامه مطلب »

برنامه امتحانی پایان نیمسال دروس تکدرس کلیه رشته ها ۹۶-۹۷

این بخش ویژه دانشجویانی است که دروس معادلسازی دارند . این دانشجویان می توانند تاریخ امتحانات دورسی که در برنامه اصلی نیست و معادلسازی دارند از این قسمت دریافت نمایند. امتحان دروس تکدرس ترم اول ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده کاردانی حسابداری ور دی ۹۶۱ نیمسال تابستان ۹۶-۹۷

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند . کاردانی حسابداری۹۶۱ ادامه مطلب »