آخرین خبرها

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

اصلاح تاریخ بازاریابی کارشناسی تعاون ترم ۲

امتحان درس بازاریابی کارشناسی تعاون ترم ۲ روز ۱۹/۳/۹۴ ساعت ۱۵-۱۷ صحیح می باشد در برنامه امتحانی تاریخ امتحان به اشتباه ۱۷/۳/۹۴ وارد شده است. ادامه مطلب »

امتحانات پایان ترم

باسلام دانشجوی گرامی جهت دریافت برنامه امتحانات به سایت زیر مراجعه فرمایید http://ksh-uast-ac.ir همچنین جهت حضور در جلسه آزمون حتما کارت ورود به جلسه خود را ازسایتhttps://edu.uast.ac.irدریافت و جهت تایید آن به امور مالی دانشگاه تا تاریخ ۱۰/۳/۹۴ مراجعه فرمایید.درغیر اینصورت از حضور شما در جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد. ادامه مطلب »

برنامه امتحانات پایان ترم بهمن ۹۳-۹۴   ادامه مطلب »