آخرین خبرها

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

دانشجوی نمونه سال ۹۵

دانشجویان واجد شرایط لطفا بعد از چاپ فرم های مربوطه آنها را تکمیل و به دانشگاه مراجعه فرمایند. دانشجوی نمونه ردیف  مدیریت مربوطه  عنوان کاربرگ و …  ۱  اداره کل امور دانشجویی کاربرگ شماره ۱  ۲   اداره کل امور دانشجویی کاربرگ شماره ۲  ۳   اداره کل امور دانشجویی کاربرگ شماره ۳  ۴   اداره کل امور دانشجویی کاربرگ ... ادامه مطلب »

برنامه امتحان های پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

دانشجویان گرامی بهمراه داشتن کارت شناسایی و کارت ورود به جلسه امتحانات تایید شده توسط امور مالی مرکز الزامیست لطفا قبل از امتحانات حتما جهت تایید کارت ورود به جلسه امتحانات به بخش اداری مرکز مراجعه فرمایید.   ادامه مطلب »