آخرین خبرها

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

ارائه دروس جهت انتخاب واحد ورودی های۲-۹۴ مقاطع کاردانی و کارشناسی

دانلود ارائه درس ورودی های ۲-۹۴ لطفا در هنگام انتخاب واحد به گروه مشخص شده در قسمت مشخصات ور روز کلاسها توجه فرمایید تا در گروه مربوط به رشته و گروه خود انتخاب واحد گردید. ادامه مطلب »

ارائه دروس جهت انتخاب واحد ورودی های۱-۹۴ مقاطع کاردانی و کارشناسی

دانلود ارائه دروس ورودی های۱-۹۴   لطفا در هنگام انتخاب واحد به گروه مشخص شده در قسمت مشخصات ور روز کلاسها توجه فرمایید تا در گروه مربوط به رشته و گروه خود انتخاب واحد گردید. ادامه مطلب »

تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ کاردانی ورودی ها                              تاریخ انتخاب واحد ۹۳و۹۲                                       ۶/۱۱/۹۵ ۱-۹۴                                       ۸ و ۹ بهمن ۹۵ ۲-۹۴                                        ۱۱/۱۱/۹۵ ۱-۹۵                                     ۱۳/۱۱/۹۵   کارشناسی وروی های                             تاریخ انتخاب واحد ۹۳و۹۲                                       ۷/۱۱/۹۵ ۱-۹۴                                ... ادامه مطلب »