آخرین خبرها

رحلت حضرت محمد(ص)وشهادت امام حسن مجتبی (ع) وامام رضا (ع)

بسمه­ تعالی

رسول خدا (ص) : دانا ترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیافزاید

رحلت حضرت محمد(ص)وشهادت امام حسن مجتبی (ع) وامام رضا (ع) بر تمام شیعیان تسلیت باد .