آخرین خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی نانو

این کارگاه آموزشی در ابتدای هفته پژوهش توسط استاد دکتر پذیر ، مدرس نانو و پژوهشگر برتر نانو استان بوشهر برگزار گردید که در این کارگاه درباره اصول اولیه و شرکت در مسابقات نانو و آشنایی کلی در باره این علم مورد بررسی قرار گرفت .

 

۱ img_20161212_112321 img_20161212_112323 img_20161212_112327 img_20161212_112329