آخرین خبرها

ثبت نام مهرماه مرکز علمی کاربردی تنگستان آغاز شد :

 

👈  به اشتغال و کار آفرینی نزدیک شوید

👈  مرکز آموزش علمی کاربردی کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان :

با ایجاد شرایط سالم و ایمن جهت تحصیل و آزمون در مرکز آموزش علمی کاربردی کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان

‼️#بدون دغدغه کنکور

#بدوناسترسکرونا

👈جهت پذیرش مهرماه ۹۹ دانشجو می پذیرد

🔻 آغاز ثبت نام در دانشگاهی موفق در نظام آموزش مهارتی در زمان کرونا

⭕️کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای: از ۴ الی ۱۱ شهریور ۹۹

⭕️مهندسی فناوری  و کارشناسی حرفه ای : از ۱۱ الی ۱۷ شهریور ماه ۹۹

به دوستان خود بگوییم

#علمیشوکاربردی_شو

✅ سایت مرکز آموزش علمی کاربردی کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان
Ksh-uast-ac.ir

👈🔊‌ آدرس کانال های مرکز آموزش علمی کاربردی کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان :

کانال شماره۱:

https://chat.whatsapp.com/LD903rc5UuEBf2q3z5n7AY

کانال شماره۲:

https://chat.whatsapp.com/ELOZtMybzlKH7Q9RGuCFcv

کانال شماره۳ :

https://chat.whatsapp.com/CLSGoBz4APmLVfzm1LMszL

کانال شماره ۴:

https://chat.whatsapp.com/Dx2FTdBLMIb1JpyuAfsLN7

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر ‌ و نحوه ثبت نام :

📞 :۰۷۷۳-۵۲۲۲۶۵۰
📞 : ۰۷۷۳-۵۲۲۲۲۰۲
📞 : ۰۷۷۳-۵۲۲۶۴۹۹
📱 : ۰۹۱۷۰۸۴۷۰۰۸‌

📡 روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان