آخرین خبرها

برنامه کلاسی نیمسال مهرماه ۱۴۰۱- مقاطع کاردانی

برنامه کلاسی مهرماه ۱۴۰۱ مقطع کاردانی رشته های کاردانی حسابداری مالی ، تربیت بدنی ، تربیت مربی پیش دبستانی ، حقوق ثبتی ، مدیریت کسب و کار ، مدیریت امور اداری

 

مقطع کاردانی۱