آخرین خبرها

برنامه کلاسی مهرماه ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی

برنامه کلاسی مقطع کارشناسی مهرماه ۱۴۰۱ رشته های بهداشت مواد غذایی با منشا دامی ، تربیت مربی پیش دبستانی ، حسابداری امور مالی ، حسابداری بهای تمام شده ، حسابداری مالی ، کارشناسی حقوق ، کارشناسی مدیریت امور دفتری ، کارشناسی مدیریت کسب و کار

 

مقطع کارشناسی۱