آخرین خبرها

برنامه کلاسی مهرماه ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی

برنامه کلاسی مهرماه ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی رشته های کارشناسی hse ، ابزار دقیق ، برق صنعتی ، گیاهان دارویی ، گیاهپزکی ، مهندسی فناوری اطلاعات IT

 

مقطع کارشناسی۲