آخرین خبرها

قابل توجه دانشجویان گرامی *دانشجویانی که متقاضی وام شهریه می‌باشند تا تاریخ ١۴٠٢/٠٢/١۴ به مرکز آموزش مراجعه نمایند *