آخرین خبرها

انتخابات شورای تعامل دانشجویی

انتخابات شورای تعامل دانشجویی مرکز روز پنجشنبه ۲۲/۸/۹۳ برگزار شد و از بین ۱۴ کاندید ،۷ کاندید انتخاب گردید

اسامی و تعداد آرا  اعضای انتخابی نیز به شرح زیر می باشند

۱ – پیران رزمجو با ۴۷ رای رئیس شورا

۲ – خسرو نوروزی عضو اصلی ۲۹ رای

۳ – لاله طاهری عضو اصلی ۲۳ رای

۴ – عبدالمحمد افرند عضو علی البدل ۱۹ رای

۵ – حمید شاهرخیان عضو علی البدل ۱۹ رای

۶ – ابراهیم کشاورز عضو علی البدل ۱۴ رای

۷ – لیلا محزون عو علی البدل ۱۴ رای

از بین ۲۳۸ رای

لیلا محزون ۱۴ رای

لاله طاهری ۲۳ رای

پیران رزمجو ۴۷ رای

غلامعلی بشکانی زاده ۱۳ رای

زینب خوران ۶ رای

خسرو نوروزی ۲۹ رای

ابراهیم کشاورز ۱۴ رای

عبدالرسول اسماعیل فرد ۱۰ رای

حمید شاهرخیان ۱۹ رای

عبدالمحمد افرند ۱۹ رای

عبدالحسین ملک نژاد ۱۳ رای

محسن اکبریان ۱۳ رای

 

 

DSC06343 DSC06360 DSC06362 DSC06348 DSC06346