آخرین خبرها

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان رشته کارشناسی تعاون ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .   کارشناسی تعاون ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده کارشناسی گیاهان داروئی نیمسال تابستان ورودی ۹۵۲

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند .   کارشناسی گیاهان داروئی ۹۵۲ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۹۶-۹۷ رشته مهندسی فناوری گیاهپزشکی – مدیریت تلفیقی آفات ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند.   مهندسی فناوری گیاهپزشکی – مدیریت تلفیقی آفات ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان کاردانی نرم افزار ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دورس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند   کاردانی نرم افزار ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان کاردانی گیاهان داروئی ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند کاردانی گیاهان داروئی ۹۶۱ ادامه مطلب »

لیست دروس ارائه شده کارشناسی حسابداری ترم تابستان ورودی ۹۶۱

دانشجویانی که دروس افتاده دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه نمایند   کارشناسی حسابداری ۹۶۱ ادامه مطلب »

اصلاحیه برنامه امتحانی پایان ترم دوم ۹۶-۹۷ – کلیه ی رشته ها

قابل توجه دانشجویانی که دروس افتاده یا معادلسازی دارند . لطفا جهت درایفت تاریخ امتحانی دروس خود کلیه برنامه امتحانی همان رشته مربوط به خود را دریافت نمایند .   برنامه امتحانی پایان ترم دوم ۹۶-۹۷ ادامه مطلب »

قابل توجه تمامی دانشجویان گرامی

دانشجویان گرامی لطفا تا تاریخ ۹۷/۰۳/۲۴ جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به مرکز مراجعه نمایید . در غیر این صورت مجوز ورود به جلسه آزمون را نخواهید داشت . ادامه مطلب »